Gediplomeerd Acupuncturist & Tuina therapeut
Welkom op de website Acupunctuur Elly Zeelenberg | 06-12795526
De behandeling

Bij het eerste consult gaan we door middel van een uitvoerig vraaggesprek uw klachten en de mogelijke oorzaken in kaart brengen.
Tevens worden de pols gevoeld en de tong bekeken -> beide geven aanvullende informatie omtrent de energetische situatie van dat moment.
Er wordt een diagnose gesteld en een behandelplan geformuleerd.


Meestal zal er ook met de behandeling begonnen worden. Al met al zal de eerste behandeling ruim een uur in beslag nemen.
Vervolg behandelingen duren tussen de 45 min en 1 uur.